Laman

Friday, March 2, 2012

Sunah bersalam jika memasuki rumah


Sunnahnya Bersalam jika Memasuki Rumahnya
  
Allah Ta'ala berfirman:  

"Maka apabila engkau semua memasuki rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri sebagai penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi serta yang dianggap baik sekali," (an-Nur: 61)  
858. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya:  
"Hai anakku, jikalau engkau masuk ke tempat keluargamu, maka ucapkanlah salam. Kalau itu engkau lakukan,maka hal itu akan menyebabkan adanya keberkahan atas dirimu sendiri dan juga atas seluruh keluarga rumahmu."  

Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih