Laman

Friday, March 16, 2012

Berjihad di jalan ALLAH

Sebagai pelajar sejati, sebenarnya kita sebagai pelajar sudah termasuk sebagai orang yang berjihad, yaitu dengan cara menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.